Photo by: Fotopia (www.fotopia.dk)

Vejledning

Priser og tilmelding

Benyt Gerlev til vejledning om hvordan de lokale kræfter kan skabe Byens Leg hos jer.

Vejledning ”skræddersys” til jer– der er en samtale med jer før og efter vejledningen – så vi får afklaret de lokale behov. Gerlev sender sine erfarende underviser eller projektleder ud som vejleder i forhold til opgaven. Så Byens Leg rodfæstes i lokalområdet og tilpasses jeres udfordringer.

Gerlev vejleder med jeres formidling i centrum, hvad enten I er frivillige eller professionelle.

En vejledningen kan være om jeres legepædagogik, hjælp til særlige målgrupper.

Gerlev vejleder om udformning af de fysiske rammer for leg og fysisk aktivitet, som I har nu, eller som I ønsker at udvikle. Få idéer til legepladsen og skolegården, til de grønne udearealer eller indendørs steder for leg.

Gerlev trækker på mange års erfaring og vejleder fra de små ændringer i hverdagen til de store projekter med udvikling af rekreative arealer i byer som fremme Byens Leg.

Vejledningsbesøg fra Gerlev
kr. 7.000.- pr. dag

Prisen dækker forberedelse inden vejledningsbesøg og vejledning i 3-5 timer alt efter opgaven. Øvrig sparring pr. mail og telefon er inkl. i prisen.

Prisen er eksklusiv kørselsudgifter
Copyright © 2015 Gerlev Idrætshøjskole. All rights reserved.