Konference omkring projektet “Byens Leg”

”Med leg skal land bygges”. En omskrivning af et kendt motto, som passer godt på den store interesse, der er omkring leg som fysisk aktivitet i disse år. Byens Leg et er projekt, som har sat gang i legen hos 200.000 børn og unge.

Med en legende tilgang til fysisk aktivitet har Gerlev formidlet Byens Leg i 30 byer siden 2012. På SDU er gennemført forskning i leg med tre ph.d.-forløb og et professorat i leg. Byens Leg og forskningen har Nordea-fonden støttet. På konferencen kan man høre en masse om vores erfaringer og få ny viden om området.

Program:

Kl. 09.00       Ankomst, formiddagskaffe

Kl. 09.20       Velkomst v. Finn Berggren, forstander på Gerlev Idrætshøjskole, og Bjarne Ibsen, leder af forskningen i leg på Syddansk Universitet

Kl. 09.30       Byens Leg set fra Nordea-fondens perspektiv ved projektchef Jon Gerner.

Kl. 09.40       Erfaringerne med Byens Leg ved projektleder Lars Hazelton Gerlev Legepark

Kl. 10.10       3 deltagere i Byens Leg fortæller om deres lokale Byens Leg

Kl. 10.50       Byens Leg – eksempler på lege i praksis (indendørs eller udendørs)

Kl. 11.20       Perspektivering og forankring af Byens Leg: Kort oplæg fulgt af debat i grupper –

Kl. 12.00       Frokost

Kl. 13.00       Leg og parkour på legepladsen og i byrummet – hvilken rolle spiller arkitekturen?

ved Ph.d. Lise Specht Petersen, CISC

Kl. 13.45       Kaffe & kage

Kl. 14.00       Jørn Møllers Legepris

Kl. 14.15       Leg som spørgsmål? Filosofiske eftertanker ved Professor Emeritus Henning Eichberg CISC

Kl. 14.45       Ideer til hvordan vi fortsætter udviklingen af og forskningen i leg ved professorer Bjarne Ibsen CISC

Kl. 15.15       Tak for i dag

Både Byens leg og forskningen i leg er støttet af Nordea-fonden, og det er gratis at deltage på konferencen inkl. forplejning ved forudgående tilmelding. Vi glæder os til at se jer.

SHARE IT: