IMG_2155

Byens leg - de bedste aktiviteter fra Gerlev legepark og Idrætshøjskole


Kurser i Byens Leg for voksne og unge professionelle og frivillige på Gerlev Idrætshøjskole
Vejledning om leg og fysisk aktivitet ude i lokalområderne i Danmarks byer.
Besøg hvor Gerlev kommer ud og bakker op om den lokale Event/leg i byen.
Lær om det hotteste blandt unge på gadeplan med bl.a. Dans, Kamp, Parkour, Bold og Træning


Byens Leg har i 2016 etablerede partnerskaber i mere end 30 byer og 25 kommuner over hele Danmark. Gennem de sidste 4 år haft mere end 200 unge, voksne, frivillige og professionelle deltaget i kurset med mål om at skabe glæde ved leg og bevægelse hos børn, unge og voksne. Selv om projektet Byens er afsluttet fortsætter kurserne i de næste år som en del af GERLEV.DK og er derfor stadigt åben for nye deltagere. Skal I med?

200.000 børn, unge og voksne har stiftet bekendtskab med projektet Byens Leg siden samarbejdet mellem Nordea-fonden og Gerlev Legepark startet i 2012. Målet var at få Danmark til at genopdage legen som en fælles fysisk aktivietet. Her 4 år senere er samarbejdet med Nordea-fonden afsluttet og projektet kan kikke tilbage på en liste af succesfulde projekter:

  • Byens Leg har tilbudt og dannet fællesskaber når parken, torvet eller boligområdet fyldes af klassiske lege og sjove historiske spil, tilpasset alle byens borgere.
  • I boligområder har Byens Leg fremmet det gode naboskab og rådgiver om de rekreative områder.
  • Hos foreninger har Byens Leg givet de frivillige et friskt alternativ til den almindelige aktivitet.
  • På børneinstitutionen leges der nu med motorik, sanglege og fantasifulde fysiske udfordringer som gør legepladsen endnu sjovere.
  • I skolerne genopfinder man skolegården som legens centrum der giver energi i pauser og undervisning.
  • På Gerlev tilbydes kurser for legeagenter i 5-7 klasserne der skaber trivsel og sammenhold i elevernes pauser.
  • Seriøst Legende Undervisning hjælper lærer og pædagoger til at udvikle Leg & Læring.
byensleg-3

byensleg-5

Copyright © 2015 Gerlev Idrætshøjskole. All rights reserved.