P1020861-2

Baggrund for projektet

Nordea-fonden og Gerlev

Byens Leg startede som et projekt støttet af Nordea-fonden med kr. 4,9 mio. (2012-2015) Formålet er at får Danmark til at genopdage legen som en fælles fysisk aktivitet.

Målet var at 200.000 børn og unge i mindst 25 kommuner på tværs af Danmark leger med i projektet. I 2014 var der over 200.000 som havde oplevet Byens Leg i deres hverdag.

Bag projektet står Gerlev Legepark / Gerlev Idrætshøjskole

Projektet Byens Leg har følgende formål

  • At skabe og fastholde glæden ved leg og bevægelse hos børn og unge
  • At fremme leg og fysisk aktivitet for børn og unge i deres hverdag
  • At bruger byens tove, parker, legepladser og skolegårde.
  • At spænder fra motorik-lege og sanglege for de yngre, over tag-fat-lege og styrke-/ kamplege for de store børn, til Parkour, Dance og Træning og nye boldspil for de unge.
  • At være et tilbud for unge og voksne frivillige og professionelle fra foreninger, klubber, boligselskaber, beboer- og kulturhuse, skoler, SFO, børnehaver og private.
  •  At udvikle et netværk af lokale legemiljøer som med tiden er selvorganiserende.

Byens Leg virker gennem følgende

  1. De lokale partnere har været på kursus på Gerlev Legepark / Gerlev Idrætshøjskole.
  2. Gerlev vejleder de lokale partnere om formidling af leg, indretning af arealer til leg m.v.
  3. Gerlev køre ud i hele Danmark med “Legebilen” fyldt med grej til leg og spil, udstyr til Byens Leg og skaber opmærksomhed om den lokale leg i byen.
  4. Gerlev står for seminarier, netværksmøder, informationsbreve og hjemmeside som kan støtte et landsdækkende netværk for Byens Leg

Copyright © 2015 Gerlev Idrætshøjskole. All rights reserved.